Spring naar inhoud

Landlust

Opvallende voorstellen

  • Ansichtkaarten met daarop een verdwaalde vuilniszak afgebeeld en de tekst: “Ben jij die rotzak?”. Bewoners gaven aan hun buren graag op een grappige manier te vragen om het samen schoon te houden. 
  • Een zwerfvuilwedstrijd tussen scholen organiseren waarbij de school die het meest inzamelt een prijs kan winnen.
  • De planning van de afvalinzameling realtime bekend maken, zodat men weet wanneer de container wordt geleegd. Zo kunnen bewoners (met name adoptanten) inschatten of het nodig is om een melding te doen of dat de container de volgende dag geleegd wordt.
  • Containers en pullenbakken mooier maken zodat ze meer opvallen, om het gebruik ervan te stimuleren.

Meteen mee aan de slag

  • Schoonste Straat van Bos en Lommer verder uitbreiden.

Terugkomende suggesties

  • Onderzoeken of er perscontainers ingezet kunnen worden, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de verwerking van het marktafval.

  • Vele verhuizingen zorgen ervoor dat er altijd grofvuil op straat staat, met name rondom de 1e en de 15e van de maand. Een extra opruimronde rondom die data zou kunnen helpen.

Login om verder te gaanCancel