Spring naar inhoud

Frederik Hendrik- en Marcantibuurt

Opvallende voorstellen

 • Het werk van containeradoptanten zichtbaarder maken. Door het persoonlijk te maken voelen mensen zich eerder bezwaard als ze rommel maken of hun afval verkeerd aanbieden.
 • Winkeliers en consumenten verantwoordelijk maken door statiegeld of het inzamelen van karton voor hergebruik.
 • Scanauto’s (zoals bij Parkeerbeheer) inzetten voor het handhaven van verkeerd aangeboden afval.
 • Handhaafactie bij ‘snoepjesroute’ Marcanti College richting Dirk van de Broek en Albert Heijn.
 • Afval weggooien leuker maken door zoiets als de afvalpop in de Efteling in te zetten. In Zuidoost staat al een ‘pratende’ afvalbak.

Meteen mee aan de slag

 •  Het faciliteren van opruimdagen door de buurt door prikkers, grijpers en vuilniszakken beschikbaar te stellen. Stadsdorp Westerpark organiseert deze bijeenkomsten.

Terugkomende suggesties

 • Informatie op de containers in het Engels
 • Papiercontainers vaker legen of de capaciteit vergroten. 
 • Onderzoeken of een perscontainer ingezet kan worden bij voor de kartoninzameling, zodat deze minder snel blokkeert.
 • In de brief over werkzaamheden in de buurt opnemen welke containers buiten gebruik zijn, welke alternatieven zijn en hoe de grofvuilophaal in de tussentijd geregeld is.
 • Buurteuro als beloning voor het inzamelen van zwerfvuil, die je kunt inwisselen in de buurt.
 • Duidelijk maken waar het grofvuil aangeboden moet worden, bijvoorbeeld door (weer) gebruik te maken van de grofvuiltegel.

Login om verder te gaanCancel